BOZP

Jednou veľkou výhodou naších školení je že nemusíte nikam chodiť, celé školenie sa uskutoční v našich priestoroch.

Vzdelávanie vodičov patrí medzi povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov. Tieto školenia vykonávame na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie č. 0931/07 – 01.1 vydaného NIP Košice.

- vodič referent je vodič motorového vozidla do 3,5 tony, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou, opravár, údržbár v autoservise, ktorý vykonáva kontrolu, údržbu a opravy vozidiel

Cieľom školenia je :

- informovať o zmenách v pravidlách cestnej premávke, o postupe v prípade dopravnej nehody či škodovej udalosti

- aktuálnej platnosti dokladov pri riadení vozidla, povinnej výbavy vozidla

- oboznámiť vodičov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel

- informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti

- oboznámiť zamestnancov o konkrétnych úrazoch, nehodách a skoroudalostiach, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel