Tlačivá na stiahnutie

Prihláška do kurzu

Tu stiahnete prihlášku do našeho kurzu alebo osobitného výcviku >>> Prihláška <<<


Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky treba vytlačiť obojstranne ( na jeden papier )

Tu stiahnete žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia >>> Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia <<<

Tu stiahnete 2. stranu >>> Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky <<<


Žiadosť o zaevidovanie spolujazdca

Tu stiahnete žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca >>> Žiadosť o zaevidovanie <<<


Prihláška do Kvalifikačného kurzu vodiča ( KKV )

Tu stiahnete doklad ktorý treba dať u lekára potvrdiť >>> Lekárske pre KKV <<<
Tu stiahnete registračný formulár do KKV >>> KKV <<<


Čestné vyhlásenie

Tu stiahnete čestné vyhlásenie >>> Čestné vyhlásenie <<<