Kurz prvej pomoci

Prvá pomoc

Jednou veľkou výhodou naších školení je že nemusíte nikam chodiť, celé školenie sa uskutoční v našich priestoroch.
Žiadateľ o vodičské oprávnenie je pred absolvovaním skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla povinný absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci a vyhovieť v skúške z poskytovania prvej pomoci.
Vodiči z povolania sú povinní absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik vodičov, súčasťou ktorého je kurz prvej pomoci. V spolupráci s autoškolami zabezpečujeme pravidelné preškolenie profesionálnych vodičov v poskytovaní prvej pomoci.